Uszczelnienie dylatacji – Bostik 2720

BOSTIK 2720 MS nadaje się do uszczelnienia dylatacji, do fug złącznych i dylatacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 • głównie do wykonywania fug w budownictwie lądowym nadziemnym; fugi wg DIN 18540 F
 • do stosowania w całym obszarze budynku, np. oknach, drzwiach i części dachowej
 • do uszczelniania konstrukcji drewnianych i metalowych
 • do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach produkcji spożywczej
 • uszczelniania dylatacji na tarasach i balkonach

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZYCZEPNYCH:
Środek wspomagający uzyskanie przyczepności: BOSTIK 5075 – podkład gruntujący do betonu, betonu komórkowego, cementu, gipsu oraz innych materiałów budowlanych chłonnych i porowatych oraz niektórych metali i tworzyw sztucznych. Dla kamienia naturalnego i sztucznego konieczne jest wykonanie próby. Bez podkładu gruntującego można nakładać preparat np. na anodowane aluminium, cynkowaną stal, winidur, polistyren oraz makrolon.
Dla podłoży bardzo chłonnych w pewnych warunkach konieczne może być nałożenie drugiej warstwy podkładu gruntującego. Boki uszczelnianej dylatacji oraz powierzchnie przyczepne muszą być stabilne, nośne, czyste, suche, wolne od tłuszczu i pyłu. Wszystkie materiały podkładowe muszą zachować wzajemną tolerancję z BOSTIK 2720 MS w rozumieniu DIN 52452, część1. Nie mogą one zawierać ani bitumu ani smoły. W zależności od materiału należy sprawdzić przyczepności wzajemną tolerancję tworzyw sztucznych. W przypadku nakładania preparatu na podłoża powlekane (np. wodoodpornie impregnowane fasady) konieczne jest wstępne sprawdzenie wzajemnej tolerancji preparatów. I tak np. dla powłok zawierających akrylany możliwa jest utrata przyczepności w związku z przemieszczaniem się plastyfikatorów.

SPOSÓB UŻYCIA:
BOSTIK 2720 MS natrysnąć pod ciśnieniem na boki uszczelnianej dylatacji. Dylatację należy wypełnić w całości, nie pozwalając na tworzenie się pęcherzyków powietrza. Pojemnik napoczęty zużyć możliwie szybko. Powierzchnię uszczelnianej dylatacji natychmiast wygładzić zwilżoną szpachlą, kostką do gładzenia, kielnią do spoin itp. Taśmę klejącą natychmiast usunąć. Do przyrządzenia roztworu wygładzającego stosować znajdujące się w handlu środki powierzchniowo czynne (nie koncentraty środków myjących). Nie nanosić zbyt dużych ilości, aby uniknąć przebarwień masy uszczelniającej oraz graniczących z nią materiałów budowlanych.

CZYSZCZENIE:
Zanieczyszczenia w stanie świeżym można usunąć preparatem BOSTIK SOLVENT 250 lub BOSTIK SOLVENT 270.
Preparaty te można stosować również do odtłuszczania powierzchni przyczepnych. W stanie utwardzonym BOSTIK 2720 MS można usunąć jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE:
Dla dylatacji o przekroju 10 x 10 mm2 woreczek BOSTIK 2720 MS o pojemności 600 ml wystarczy na ok. 6 mb fugi. Zużycie można w przybliżeniu wyliczyć mnożąc szerokość uszczelnianej dylatacji (w mm) przez głębokość dylatacji (w mm). Wynik daje ilość mililitrów na metr bieżący dylatacji.

Elastyczny klej montażowy – BOSTIK SUPERFIX

Elastyczny klej montażowy – Bostik Superfix to nie zawierający rozpuszczalnika klej montażowy na bazie SMP (Silyl Modified Polymer).  Superfix można stosować również jako uszczelnienie.

Elastyczny klej montażowy Superfix można stosować jako klej i uszczelnienie. Bostik Superfix zachowuje bardzo dobrą przyczepność na większości materiałów, jest elastyczny, o dużej sile klejenia i można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (odporny na działanie wody i promieniowania UV).

Elastyczny klej montażowy Bostik Superfix można stosować do drewna, kamienia, betonu, metalu i wielu tworzyw sztucznych.

Bostik Superfix ma własności wypełniające i można go stosować na nierównych lub szorstkich powierzchniach (również do wypełniania fug). Elastyczny klej montażowy nadaje się także do fug złącznych i dylatacyjnych. Bostik Superfix można malować większością farb ftalowych i zawiesinowych.

WŁASNOŚCI:

 • klei i uszczelnia
 • zachowuje bardzo dobrą przyczepność na większości podłoży
 • również na podłożach wilgotnych
 • nie zawiera rozpuszczalnika
 • duża siła klejenia
 • trwale elastyczny
 • nie powoduje korozji przy klejeniu metali
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • odporny na działanie promieniowania UV i wody
 • dobra tolerancja z większością farb ftalowych i zawiesinowych

Klejenie:

 1. Podłoże: Powierzchnia może być lekko wilgotna, musi być jednak wystarczająco mocna i trwała.
 2. Przygotowanie: Przeznaczone do sklejenia materiały muszą być czyste, wolne od pyłu i tłuszczu. Dla podłoży silnie porowatych zalecamy podkład gruntujący.
 3. Użycie: Bostik Superfix nanosić na powierzchnię lub na przeznaczony do sklejenia materiał punktowo
 4. lub wstęgą.
 5. Czas obróbki: Powierzchnie połączyć jak najszybciej – w ciągu 20 minut (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Ułożenie materiału można jeszcze skorygować, po czym należy obie powierzchnie mocno do siebie docisnąć.
 6. Czas schnięcia: Połączenie klejowe można obciążać po upływie 24 godzin.

Uszczelnianie:

 1. Podłoże: Fugi muszą być czyste, suche, wolne od pyłu i tłuszczu.
 2. Przygotowanie: Fugi głębokie należy wypełnić pianką. Na podłożach silnie porowatych zalecamy zastosowanie podkładu gruntującego.
 3. Nanoszenie: Masę nanosić do fug i natychmiast wygładzać.
 4. Czyszczenie: Świeży klej/uszczelnienie można usunąć preparatem Solvent 250, klej/uszczelnienie utwardzone można usunąć tylko mechanicznie.

BOSTIK 1782 KONTAKTLIM – klej dla przemysłu

BOSTIK 1782 Kontaktlim jest klejem na bazie kauczuku nitrylowego i żywic syntetycznych rozpuszczonych w rozpuszczalnikach organicznych. Tworzy trwałą spoinę bez stosowania utwardzacza, wysokiej temperatury, czy długiego czasu dociskania. Może być stosowany w przemyśle jak również w rzemiośle. Spoina charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i przyczepnością. Końcową wytrzymałość złącze uzyskuje po 7 dniach.

BOSTIK 1782 KONTAKTLIM 5kg

Właściwości specjalne:

BOSTIK 1782 Kontaktlim charakteryzuje się bardzo rzadką, jednorodną konsystencją co ułatwia precyzyjne łączenie elementów. Bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników, maksymalnie skraca czas wysychania a co za tym idzie znacznie przyspiesza tempo prowadzonych prac. BOSTIK 1782 Kontaktlim można również stosować z utwardzaczem (BOSTIK B) co zwiększa wytrzymałość cieplną spoiny.

Wielu producentów podaje dokładne informacje dotyczące obróbki wstępnej materiału przed rozpoczęciem klejenia. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Przedstawione poniżej zalecenia są wskazówkami dotyczącymi jedynie samego procesu klejenia.

Należy upewnić się czy powierzchnie, które mają być klejone klejem BOSTIK 1782 Kontaktlim są czyste, suche i dopasowane do siebie – należy usunąć z nich kurz, starą farbę, tłuszcz, wosk i inne zanieczyszczenia. Temperatura podłoża, klejonego materiału oraz otoczenia powinna wynosić +15 – +20°C.

 1. Dobrze wymieszaj klej.
 2. Rozprowadź odpowiednio grubą warstwę kleju na podłożu oraz na klejonym materiale.
  Uwaga!
  Materiały o dużej absorpcji zagruntować rozcieńczonym klejem i pozostawić na 1 godz. przed położeniem następnej warstwy kleju.
 3. Poczekaj aż klej przeschnie (nie będzie „moczył” palców), co trwa z reguły 5 minut i jest zależne od temp. materiału, otoczenia, jak również od wentylacji. Nie należy wydłużać czasu wysychania kleju do więcej niż 10 minut. Czas montażu można wydłużyć do ok. 60 minut aktywując klej na gorąco.
 4. Połącz materiały i dokładnie do siebie dociśnij. Jeżeli chcesz otrzymać silną i trwałą spoinę, zwróć szczególną uwagę na dokładne połączenie obu powierzchni.
 5. Plamy z kleju BOSTIK 1782 Kontaktlim usuń rozcieńczalnikiem BOSTIK NR 4.