Bostik kleje przemysłowe – Lublin

Bostik kleje przemysłowe jest wiodącym na rynku producentem chemii budowlanej i klejów przemysłowych.

Bostik - kleje przemysłowe

Aby sprostać wymaganiom klientów cały czas wprowadza innowacyjne produkty takie jak np.: kleje i uszczelnienia na bazie MS polimerów. W ofercie znajdują się także między innymi masy uszczelniające, zaprawy wyrównujące, produkty naprawcze do betonu, mostki szczepne, produkty naprawcze jaki i systemy renowacyjne starych  budowli. Oferuje również  produkty w zakresie klejów przemysłowych produkty dla przemysłu opakowaniowego, meblarskiego oraz inne specjalistyczne kleje. Wszystkie produkty są doskonałej jakości także dzięki stale rozwijającej się technologii produkowania produktów, jak i dobieraniu odpowiednich receptur składników produktów.  Odbiorcami produktów Bostik są różnego rodzaju przedsiębiorcy budowlani oraz profesjonalne hurtownie budowlane. Natomiast w zakresie klejów przemysłowych odbiorcami są firmy  produkcyjne, które cenią sobie doskonałą jakość produktów z branży chemii. Firma Bostik posiada wiele referencji.

Kleje przemysłowe Bostik oferuje firma:

 Multihand Piotr Sawicki - Lublin

MULTIHAND Piotr Sawicki
ul. Jagodowa 7F/8
20-141 Lublin
tel.: 81 451 10 82, 81 451 10 84
tel. kom.: 660 821 180
faks: 81 451 10 86
NIP: 714-164-48-49

Klej montażowy do aluminium – BOSTIK RAPID TACK PU

Poliuretanowy klej montażowy do aluminium, szybki w montażu, bez rozpuszczalnika:

  • Przyjazny dla kamieni naturalnych
  • Nie zawiera rozpuszczalnika
  • Neutralny zapach
  • Stabilny
  • Szybko twardnieje, posiada ekstremalnie wysoką siłę klejenia
  • Łatwy w szlifowaniu, malowaniu i lakierowaniu
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Odporny na temperatury i mróz

Szybki klej montażowy do aluminium, niezawieracy rozpuszczalników, do klejenia metali (aluminium, stal szlachetna, zwykła stal i miedź) jak również: – skleja z dużą siłą drewno i materiały z drewna (płyty wiórowe, sklejki itp., przy renowacji drewnianych  schodów) – do klejenia kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki – do klejenia elementów izolacji tłumiącej hałas, styropianu i przeciw pożarowych płyt gipsowych i płyt   budowlanych itp. – do klejenia tworzywa sztucznego jak np. twarde PVC, GFK (z wyjątkiem PE, PP i teflonu)

WŁAŚCIWOŚCI / PRZYCZEPNOŚĆ:

BOSTIK RAPID TACK PU jest trwałym klejem montażowym na bazie poliuretanu. Twardnienie następuje poprzez reakcję z wilgocią lub pozostałościami po wilgoci z podłoża. Przy tym powstają małe ilości CO2 , przez co powoduje lekkie przyjęcie objętości kleju.

BOSTIK RAPID TACK PU jest przyjazny dla marmurów i kamieni naturalnych i nie powoduje przetłuszczeń czy przebarwień na tych materiałach. Nie nadaje się do klejenia fug spajających płyty z włókna szklanego.

Poliuretanowy klej montażowy do aluminium BOSTIK RAPID TACK PU nie nadaje się do klejenia szkła, polietylenu (PE), polipropylenu (PP), poliamidu (PA), politetrafluoroetylenu (PTFE), podłoży woskowych lub absorbujących olej. Przy podłożach bitumicznych nie można wykluczyć przebarwień lub nieprzydatności kleju.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY:

Boki fugi, względnie powierzchnie klejenia, muszą być stabilne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu   i oleju i innych substancji obcych. Krawędzie fugi okleić taśmą samoprzylepną. Przy podłożach   nieporowatych czyszczenie powinno odbyć się za pomocą primera czystą, gładką szmatką. Powierzchnie   porowate należy oczyścić mechanicznie z luźnych cząstek za pomocą metalowej szczotki lub tarczy   do ścierania.

OBRÓBKA:

Przy sklejaniu grubość nanoszonej warstwy zależy od właściwości sklejanego materiału. Klej należy nanosić   jednostronnie. Sklejane części należy spajać z sobą w przeciągu 3 minut. Ze względu na swoją konsystencję,   przy klejeniu cięższych części klej wymaga korygowania, aż do ostatecznego stwardnienia. Przy klejeniu   powierzchni klej należy nanosić pasmami (w odstępach ok. 20 cm). Montowany do powierzchni materiał   należy przykładać ruchem posuwistym i mocno przyciskać. Czas twardnienia jest w dużej mierze uzależniony od podłoża, temperatury otoczenia, grubości klejonej warstwy i od wilgoci. W celu przyspieszenia wiązania można zwilżyć chłonne powierzchnie lekko wodą lub można lekko zwilżyć sam klej.

CZYSZCZENIE:

Gdy klej jeszcze nie zwiąże, można go usunąć środkiem czyszczącym. Klej, który stwardniał całkowicie,  można usunąć tylko mechanicznie.

WSKAZÓWKI DODATKOWE:

Należy unikać kontaktu z materiałami bitumicznymi i plastyfikatorami, jak np. butyle, EPDM, neopren,   powłoki izolacyjne i czarne powłoki. Przy twardnieniu kleju dochodzi do tworzenia się dwutlenku węgla (CO2 ), jest to typowe dla wszystkich 1-komponentowych klejów poliuretanowych. Może to sprzyjać powstawaniu na powierzchniach ocynkowanych wodorotlenku cyny (rdzy cynowej), w szczególności przy złym wietrzeniu   i wysokiej wilgotności powietrza. Poliuretanowy klej montażowy do aluminium BOSTIK RAPID TACK PU nie nadaje się do klejenia powierzchni, które podlegają trwałym wibracjom.

Uszczelniacz uniwersalny – Hey’Di Aqua Blocker

Uszczelniacz uniwersalny – Aqua Blocker jest niezawierającym rozpuszczalnika, izocjantów i bitumów uszczelnieniem budowlanym przeciw wilgotnym podłożom i podnoszącą się wodą. Po wyschnięciu nieprzepuszczalny, wypełniający szczeliny i trwały przeciw naturalnym wodom gruntowym agresywnym na beton.

Wysokoplastyczny, lekko rozprowadzający się uszczelniacz uniwersalny na bazie modyfikowanych polimerów MS-Polymer® do trwałej ochrony podziemnych części budowli jak piwnice, nie podpiwniczone budynki, fundamenty, płytki podłogowe, połączenia, przejścia rurowe itd. przeciw wilgotnym podłożom i podnoszącą się wodą. Ponadto stosuje się do wykańczania płyt ochronnych, drenażowych i ociepleniowych.

Bazując na technologii modyfikowanych polimerów MS-Polymer® Aqua Blocker łączy w sobie znakomitą właściwość zamykania szczelin i nie przepuszczania wody, charakterystyczną dla emulsji bitumicznych. Uszczelnienie budowlane osiąga się w oparciu o normę DIN 18195 przy zużyciu od ok. 2,3 kg/m2 przy 1,5 mm grubości suchej warstwy i wypełnieniu szczelin > 5 mm. Niezawierający rozpuszczalnika, wody i bitumów Uszczelniacz uniwersalny  – Hey’Di Aqua Blocker można stosować bez gruntowania i ma bardzo dobrą przyczepność na wilgotnych podłożach. Nanoszenie w dwóch warstwach za pomocą wałka welurowego z krótkim włosiem.

Przygotowanie podłoży:

Podłoża mineralne muszą być mocne, nośne i wolne od żwiru, dziur, otwartych rys lub zadziorów. Na powierzchni nie powinno być resztek olejów, tłuszczu, kurzu lub innych luźnych warstw. Powierzchnie murów muszą zostać wyfugowane, kanty i wyżłobienia (długość min. 4 cm) należy zaokrąglić. Nieregularne powierzchnie murów z licznymi występami i pustymi przestrzeniami wyrównać. Puste miejsca w ścianie / zakres fundamentów muszą zostać wypełnione min. 24 godziny przed rozpoczęciem prac izolacyjnych zaprawą HEY’DI Sperrmortel. Przeciw negatywnemu wpływowi napierającej wody należy zrobić dwuwarstwową izolację powierzchni od przedniej krawędzi betonowego fundamentu aż do ok. 30 cm w górę w obrębie ściany za pomocą przepuszczającej wodę dwukomponentowej zaprawy HEY’DI K11 Flex Schlämme Grau. Uszczelniacz uniwersalny  – Hey’Di Aqua Blocker można stosować bez gruntowania także na wilgotnych podłożach.

Obróbka:

Aqua Blocker jest gotowy do użycia. Nakładać za pomocą welurowego wałka z krótkim włosiem i w dwóch warstwach równomiernie i całopowierzchniowo. Zużycie: ok. 1,15 kg na warstwę. Pierwsza warstwa musi przeschnąć (po ok. 4 godzinach przy +20°C), zanim następna zostanie naniesiona. Temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić minimum +5°C i maksimum +35°C. W obszarze narażonym na powstawanie szczelin (narożniki ścian, połączenia ściany i podłogi, przej ścia rurowe itd.) jak również uszczelnienia przeciw napierającą wodą należy zastosować siatkę zbrojeniową w pierwszej warstwie. Aqua Blocker nie nadaje się do uszczelniania fug dylatacyj nych i konstrukcyj nych. Fugi należy wymierzyć i wykonać według stosownych przepisów. Uszczelnienie budowlane osiąga się w oparciu o normę DIN 18195 przy zużyciu od ok. 2,3 kg/m2 przy 1,5 mm grubości suchej warstwy i wypełnieniu szczelin > 5 mm.